2010 година ще премине под знака на числото 3

януари 3 | , , ,

number3Всичко е числа, казвал Питагор, и те, като всичко друго, имат своя вибрационна структура и на всяко число съответства определена вибрационна честота. А подредени в определени редове и съотношения, числата влияят върху всички аспекти на битието. Нещо повече, заедно със звука, светлината и водата, подържат вселенската хармония.

Питагорейците твърдели, че елементите на числата са елементи на всички същества, че небето е число, че душата също е число. Изобретателните им прозрения разделили света на елементи от по три, четири и седем части и така стигнали до забележителни открития, като например квадрата на хипотенузата, десетичната система и законите на математическите съответствия. Съвременната наука, която може да определи даден цвят посредством броя трептения, живото същество посредством броя на хромозомите му, а даден метал посредством числото на атомното му тегло, потвърди интуитивните прозрения на Питагор и учениците му. Астрологията на розенкройцерите обяснявала и вътрешните пространства с езика на математиката. Според тях, в човешките инстинкти е заложена пряка връзка между математиката и красотата.
Според Учителя Петър Дънов, като количествени величини, числата имат свое силово поле и крият велики тайни. Заедно с музиката, са езикът на природата и са в основата на мирозданието. Макар и да изглеждат отвлечени величини, подобно на буквите, те притежават специфични вибрации, когато се изразяват геометрично. Като че ли по този начин те се материализират. Графичното изражение на числата от едно до девет крие интересни изненади:1 представлява точката, 2 – линията, 3 – триъгълника, най-простата повърхнина, 4 – обема и твърдостта. 1 създава нещата, 2 ги развива, а 3 ги прилага.1 е умът, 2 – сърцето, 3 – волята.
Който разбира смисъла на числата от 1 до 10, той е разбрал смисъла на живота, казва Дънов, защото числата и геометрическите фигури представляват азбуката на Божествения свят.А човек е една математическа формула, той е направен от числа
След броени дни преминаваме от двойката на 2009г (2+0+0+9=11;1+1=2) към 3 на 2010г. (2+0+1+0=3). От най-трудното, дуалистично, конфликтно число, в което има отстъпване, към числото, което е резултат, радост, оптимизъм, талант, добър вкус, хармония, равновесие.
Числото три символизира детето, любовта, мъдростта и истината. Носи благослов, носи спасение. Числото три символизира триъгълника. То е неутрално число. Означава завършен процес. Число на примиряване и на изкупление. Посока, към която трябва да се движиш. Човек е страдал и чрез смирение е заплатил всичко. То е третото лице на Божественото, мястото, до което си дошъл, най-близката станция. Три е закон на равновесие. 3 е по-мощно число от 6. С три се върши повече работа, отколкото с 6.3 е хубаво и късметлийско число. То е Любовта, Вярата, Надеждата. Меко число.Три е есен.
Ако рожденото число на човека е тройката, то благоприятства интереса и стремежа му към изкуство, хармония и равновесие.
3 е цифра на съвършенството, най-свещената цифра. Тя се свързва със Слънцето и с богинята Атина. Материализира се в триъгълника, знак на върховното божество. Вселената се определя от цифрата 3, твърди Питагор. Три е всичко, добавя Аристотел. Дълга е поредицата от тройки в реалността на физическия свят: 3 елементарни частици, 3 състояния на материята, 3 измерения на пространството, на времето, на основните цветове, 3 царства в природата и т.н.

Всички големи религии имат своята троица или триада.
Тримата влъхви донесли 3 подаръка на малкия Исус – злато (чистата мисъл), тамян (чистото слово) и смирна (чистото дело).
В човешкия ред триадите също не липсват: 3 власти, 3 касти, 3 граматически рода, 3 лица на глагола, 3 архитектурни стила и т.н.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

« »

Scroll to top