Прогноза за България за 2011 година

януари 8 | , , ,

 • През 2011 г. България ще се справи ли с икономическата криза?

За да се отговори точно на този въпрос трябва да се видят нещата в перспектива. На първо място можем да отбележим, че положителният аспект, наречен секстил между планетите Венера и Юпитер вече не е в сила. Този аспект за първи път се образува в астрологическата карта на българският етнос през декември 1996 и приключи през септември 2010. Наличието му по принцип означаваше 14 години период на икономически подем и развитие.

Когато казвам това, много важно е да се видят нещата в перспектива, т.е. да се сравни окаяното икономическо състояние на страната по време на предишния (преходен) период, с това което се извърши след появата на този аспект в края на 1996 г. Също така, трябва да се има в предвид, че говорим за икономиката на България като страна, а не за отделни индивиди или семейства.

Като цяло, фактът, че този аспект присъстваше в астрологическата карта на България през последните години означаваше, че тежката икономическа криза, която силно засегна развитите западни страни беше донякъде смекчена у нас. Естествено, последици имаше, но те не бяха чак толкова сурови, като например в Съединените Щати или Западна Европа. По време на пребиваването ми в България през април и май 2010 направих няколко медийни изяви в тази връзка, предупреждавайки, че 14-годишният период на икономически подем и развитие за България е на път да приключи. Тогава ми задаваха същия въпрос кога България ще излезе от кризата, а аз отговарях, че в България в сравнение с това какво се очертава в Европа криза няма. Понеже и Юпитер, и Венера имат отношение към парите и просперитета, фактът, че тези две планети все още се намираха тогава в положителен аспект една към друга действаше като един вид предпазен буфер върху икономическото развитие на нашата страна. Но тогава отправих предупреждение към българите да не взимат кредити и да се подготвят за по-тежките времена, които предстоят през 2011.

Видяхме, че тази прогноза напълно се потвърди. Западната икономика беше подложена на огромен срив. Станахме свидетели на банкрутирането на цели държави в Западна Европа. Икономиката на България успя да избегне подобни катаклизми, благодарение на положителния аспект между планетите Венера и Юпитер, който все още беше в сила тогава. За съжаление обаче 14-годишният период на благоденствие и икономически просперитет, започнал от 1996 насам приключи през септември 2010. Това не означава, че тепърва навлизаме в криза, а по-скоро, че се връщаме на обичайното за страната ни състояние от преди 1996 година. Налага се да затегнем коланите.

 • Германия и Франция изпратиха съвместно писмо до Европейската комисия, в което се обявяват против приемането на страната ни в Шенген. Аргументите са, че все още не сме готови. Ще се поправим ли до края на 2011-та?

Ще трябва пак да се върна на прогнозата която направих за България за 2010, тъй като нещата са свързани. В края на миналата година написах, че прогресният Асцендент в астрологическата карта на Българският етнос прави негативен аспект (квадратура) към планетата Марс през 2010. Тук трябва в скоби да отбележим, че Асцендентът има отношение към психологическата мотивация на етноса. Той обрисува начина, по който ние самите се виждаме и оценяваме като народ. Следователно, знака на Асцендента и неговите аспекти определят характера на националният ни имидж, който ние проектираме навън пред света.

Наличието на труден аспект между прогресния Асцендент и Марс означава липса на модерация, нетърпеливост и необмисленост при предприемането на определени действия. От една стана, нашата държава искаше да се наложи в определени области, но в действията ни липсваше достатъчно такт и политически финес. Това беше изтълкувано отвън като липса на достатъчно дипломация и рафинираност. Изобщо във всички случаи, когато имаме работа с негативни аспекти в астрологическата карта нещата стават или много трудно или изобщо не стават. Затова не е удивително, че страната ни през миналата година фактически направи крачка назад по отношение на Шенген.

Положителното в тази ситуация е, че правителството ще си извади необходимите заключения и ще промени тактиката си още в самото начало на 2011. Действието на негативния аспект между Асцендента и Марс ще приключи още в началото на февруари 2011 г и тогава следва да очакваме известен положителен развой на събитията в това отношение. След приключването на този аспект трябва да изчакаме още малко, защото тогава все още ще е в сила неблагопроятен съвпад на МС и Марс, обозначаващ нетърпеливост и желание за постигане на външните цели на държавата със силови методи. Той ще продължи до края на май 2011. До края на май 2011 продължава също така и квадратурата (отрицателен аспект) между Асцендента и Северния Лунен Възел. Междувременно на 8 март 2011 Северният Лунен Възел в прогресната астрологична карта на България преминава от ретроградно в директно движение. Това е един много положителен признак за напредъка на България по пътя на нейната мисия. И накрая трябва да се вземе в предвид благоприятния съвпад на МС (външните постижения на страната) със Северния Лунен Възел (мисията на страната), който ще е в сила през цялото това време до началото на септември 2011.

На основата на всичкото това може да се направи извода, че България ще влезе в Шенген в периода между края на май 2011 и началото на септември 2011. Особено благоприятен за правителството ще е периодът от 10 до 25 юли 2011, когато прогресният Юпитер ще се намира в точен съвпад със радикса на Слънцето и ще прави още много други изключително благоприятни аспекти.

Крайният резултат от всички гореспоменати астрологични влияния ще бъде пълноправното приобщаване на България в ЕС, но споменатите трудни аспекти, особено квадратурата между Асцендента и Марс и съвпада на МС и Марс в астрологическата карта на българския етнос бяха необходими, за да се промени стратегията на правителството за постигането на тази цел.

 • Ще има ли политически скандали в България през 2011 г. и кои партии ще бъде замесени в него? Представителят на коя политическа партия ще спечели президентските избори у нас?

За да отговорим на този въпрос нека да погледем към един друг труден аспект в астрологическата карта на българския етнос, който започна още от началото на 2009 и продължава и досега. Това е квадратурата на Асцендента със Северният Лунен Възел. Аспектът означава преосмисляне на направлението в което се движим като нация. Тъй като аспектът е негативен, това преосмисляне съвсем няма да става гладко и спокойно. Точно обратното – то ще е доста разгорещено и ще води до явна и напрегната конфронтация.

Става въпрос за това, всички българи като цяло и българските политици в частност, да постигнат някакво поне относително разбирателство, за това накъде би трябвало да се движим като нация, през следващите, да речем 10-20 години. Това, което съществуваше досега, са множество различни партии, сдружения и групировки и всеки един от тях дърпаше чергата към себе си. Това се извършваше в ущърб на националния интерес. Оттук, страдаше имиджът на България извън страната. Положението на болшинството граждани вътре в държавата също се влошаваше. Ако мога образно да се изкажа, използвайки баснята на П.Р. Славейков, представете си България като една кола, която досега се “привеждаше в движение” от орел, рак и щука.

Във всяка една държава по света, съществуват различни политически партии, които естествено защитават интересите на различни групи хора. Но в повечето развити западни страни съществуват така наречените надпартийни интереси, които касаят абсолютно всички граждани в тази държава. Когато в тези страни едно правителство се сменя с друго, естествено настъпват определени промени. Но в същото време, има една относителна приемственост, една последователност, защитаваща именно националните интереси, които стоят над партийните интереси. В Америка например, всеки път когато се сменя президента, се сменя конюнктурата и текущите приоритети. Това е естествено и разбираемо. Но САЩ като държава, следват една и съща своя линия на налагане на своите американски интереси по целия свят вече в продължение на много години. Тяхната политика в това отношение не се е променила от втората световна война насам. Същото се отнася и за Австралийската национална политика, за страните от западна Европа и т.н.

Така, че това, което се изработва в България под влиянието на гореспоменатият доста труден астрологичен аспект е една единна, национална, политика. Тя ще надхвърля интересите на отделните политически движения и партии и ще има като далечна цел пред себе си дългосрочните интереси държавата ни. Отделен е въпросът, че в основата на това обединение на национални интереси ще стои икономическият интерес на най-богатите конгломерати от фирми и сдружения в страната. Това не е нещо ново. На запад вече отдавна няма особено значение коя политическа партия печели изборите. Генералната линия за развитието на западните страни се определя от крупния бизнес и банките, а не от политическите партии, управляващи в момента. Естествено този процес не протича открито, затова остава незабелязан от болшинството хора.

Като краен резултат от това планетарно влияние ще бъде прието (вероятно негласно) някакво единно становище относно националната ни политика и след май 2011 нататък то ще бъде прокарвано от всички управляващи след това правителства, независимо от партийните им принадлежности. В този смисъл няма никакво значение от коя именно партия ще бъде издигнат бъдещият президент или президентка. Астрологичната карта на българският етнос недвусмислено показва, че неговите или нейните действия ще бъдат наистина надпартийни и ще отразяват националните интереси на крупните български корпорации. Орелът, ракът и щуката ще се договорят за някакви елементарни правила за съвместна работа. Тогава, българската кола макар и бавно отначало, но ще започне да се движи в определената за нея, предопределена посока. Целта на това пътешествие ще бъде едновременният просперитет и на орела, и на рака и на щуката.

 • В коя област нашата страна ще има напредък?

Друг един аспект, за който писах миналата година и който задължително трябва да спомена и сега е положителният аспект между прогресния Асцендент с Меркурий. Тези две точки продължават и през следващата година да отстоят на около 120° една от друга, който аспект се нарича тригон и се счита за изключително благоприятен. Той обозначава, че във споменатата по-горе дискусия относно генералните цели и задачи на България и нейната роля, ще бъдат въвлечени по един хармоничен начин всички институции, които се намират под управлението на планетата Меркурий. А това са търговците, фирмите, сдруженията със стопанска цел, посланниците, учителите, занаятчийте, дребният и среден бизнес, интелектуалците и не на последно място, медиите за масова информация. Именно те ще бъдат трибуната, откъдето в края на 2009 започна да се разгаря тази дискусия. Тя ще продължи и през цялата 2011 година и ще приключи в началото на 2012.

Основният и предмет ще бъде: Кои сме ние българите? Откъде идваме и накъде отиваме? Каква е нашата национална задача? Всеки казва, че България има специална мисия, но никой не обяснява конкретно каква е всъщност тя? Единна национална политика не може да бъде изработена дотогава, докато ние не знаем историческата си мисия. Ключът към отговора на много от горните въпроси, лежи в себеизследването ни като етнос. И тук астрологията ни идва на помощ.

В България е разработена и доказана карта на българският етнос. Тя отлично описва всички социални, икономически и исторически процеси, започнали от момента на самото му създаване на 24 април 680 г.. По тази карта, тези процеси могат детайлно да се проследят в цялото ни историческо развитие, в настоящето ни, а така също тя ни дава възможност да надникнем и в близкото си и далечно бъдеще. Но основната цел на астрологията не са предсказанията, а самопознанието. Казано е: “Човеко, познай себе си!”. Транслирано на езика на етноса, ако ние с помощта на въпросната астрологическа карта на българският етнос, опознаем народопсихологията си по-добре, то ние ще сме в много по-добро положение да видим истинските причини, поради които се намираме в настоящото си положение. Тогава, ще ни стане много по-ясно каква посока трябва да следваме и в държавната си политика.

Тук трябва да се направи ясното разграничение между етнос и националност. Етносът е по-голямото понятие. То обикновено обхваща множество различни националности, които живеят в една държава. Етносът има непрекъсната история, докато нациите може да се създават, видоизменят и изчезват. Етносът може да има, може и да няма държава. Като пример, може да се дадат евреите. Българският етнос също е имал периоди, когато е имал държава и такива, когато е нямал такава. Етносът понякога може дори да има паралелно няколко държави едновременно. Такава беше, например, Германия по време на разделението си. Българският етнос също е съществувал известно време, представен от две държави – княжество България и Източна Румелия. В астрологията от изключително значение е моментът на създаването на един етнос, а не на една или друга държава.

За българският етнос това е датата 24 април, 680 година в 23.56 ч. в Плиска. Този факт беше широко дискутиран през 2006 г. по време на кръглите маси и астрологическите конференции, проведени по това време в София. Резултатите от тях бяха публикувани в отделна книга, озаглавена “Дата на създаване на България”. Почти всички астролози в България работят понастоящем с картата на етноса.

Тригонът между Асцендента и Меркурий в картата на българският етнос разгоря една широка дискусия в медиите относно това, какви са националните ни приоритети и каква единна политика е нужно да изработим, за да може тя да работи за всички граждани в нашата страна, а не само за отделни групировки? Смятам, че подробният доклад за астрологическата карта на българския етнос, който може да намерите на моята страница в интернет би бил много полезен, тъй като той отговоря на следните изключително важни във тази връзка въпроси:

  1. Кога сме създадени?

  2. Какви сме по народопсихология?

  3. Какви са били задачите ни в отдалеченото минало?

  4. Какви са тенденциите за нашето развитие в далечното бъдеще?

А като знаем отговорите на тези основни въпроси, отговорите на всички останали текущи въпроси ще дойдат така да се каже от само себе си. На едно по-прагматично, земно ниво можем да кажем, че всички сфери на живота, намиращи се под управлението на Меркурий ще бъдат силно задвижени през 2011. Това са медиите, комуникациите, интернет, търговията, туризма, строежа на пътища, магистрали, метрополитен и всички други транспортни инфраструктури. Всички тези сфери ще получат особено внимание и щедро финансиране от страна на правителството.

 • Какви други аспекти излизат в астрологическата карта на българския етнос?

Интересно е да се отбелжи, че тази година никой досега не ми е задал въпроса ще изкара ли правителството пълния си мандат. Миналата година по това време това беше злободневната тема. Тогава на базата на астрологичната карта на българския етнос направих прогнозата, че идва силово налагане на ред в държавата, а в следствие на това и утвърждаването позициите на настоящето правителство. В последствие тази прогноза напълно се потвърди. Ставаше въпрос за опозицията между Слънцето и Марс, което в астрологията се приема за отрицателен аспект. Слънцето има принципно отношение към върховната власт на етноса. В древността, това са били жреците, царете и болярите. В наши дни става въпрос за президент, министър-председател, членове на парламента, министри и т.н. Марс има отношение към войската, полицията, борбата и изобщо постигането на резултати в следствие прилагането на силови действия. Аспектът между тези две планети е опозиция, който се счита за негативен.

Тук в скоби трябва да спомена, че по принцип нищо във Вселената не е негативно, а само обозначава, че начина по който ще взаимодействат въпросните планети през този период ще става силово чрез противопоставяния и борба. Това е период на засилена държавна власт, налагане на повече дисциплина, както и повишен ред и порядък в държавата. Това естествено няма да стане без съпротивление и борба от страна на тези, чийто интереси противоречат на наличието на силна държавна власт. Не е тайна, че във всяка една държава съществуват сили, които печелят от наличието на безпорядък, суматоха или прекалена демокрация. Следователно съвсем логично е да се предположи, че наличието на този астрологически аспект подтиква към разгорещени политически борби и противостояние. Този процес в крайна сметка ще завърши, както вече беше оповестено, със силово налагане на реда и порядъка. Става дума за период от точно две години.

Въпросната опозиция между Слънцето и Марс започна на 16 юни 2009, набра максимална сила на 16 юни 2010 и постепенно ще отшуми до 16 юни 2011. Това са факти, които всеки един човек с някаква минимална подготовка по астрология може сам да изчисли на базата на астрологическата карта на българският етнос. Това, което в случая веднага се набива на очи, дори на най-непредубедения читател е “съвпадението”, че Бойко Борисов беше избран за новият премиер-министър на България на 27 юли 2009, т.е. едва месец след влизането в сила на този астрологически аспект. По всичко личи, че той и неговата партия са призвани да изиграят в този случай ролята на слънцето в въпросния астрологически аспект, който все още продължава да се разиграва и в момента на българската политическа сцена, макар и с отслабена вече сила. Предполагам, сега, една година по-късно след като тези астрологични факти бяха оповестени за първи път, на читателя става по-ясно кои са силите олицетворени от Марс. Управляващите в момента приключват една борба за надмощие, която е започнала през юни 2009 и ще продължи точно две години. След юни 2011 те ще бъдат напълно утвърдени и със силно заздравени позиции. На базата на всичко това съвсем логично може да се изведе заключението, че ГЕРБ съвсем успешно ще се представи на предстоящите президентски избори. Това обаче не бива да се тълкува в смисъл, че ГЕРБ просто ще разшири сферата на влиянието си. Както вече споменахме по-горе новоизбраният президент не само на думи, но и на дела ще бъде надпартиен. Макар и издигнат от тази партия, постепенно ще се превърне в символ на истинско национално и надпартийно обединение.

Има един друг много интересен аспект в астрологическата карта на българския етнос. Той влезе в действие в самото начало на 2010 и ще е в сила чак до края на 2045. Става въпрос за тригона между Уран и Нептун. И двете планети се движат изключително бавно, затова действието им ще продъжава почти 36 години. Под влиянието на този аспект, в България постепенно ще започне да се изгражда един социален модел, който хем ще има духовната и идеалистическа окраска на Нептун, хем ще наследи хуманитарния и общочовешки принцип на Уран. Тригонът е положителен аспект в астрологията, което означава, че двете планети хармонично ще обединят усилията си за прилагането на практика на един по-модерен модел общество. Този нов обществен модел ще е в съзвучие с идеалите и принципите на новата епоха на Водолея. В него освен присъщите за капитализма пазарни механизми, ще бъдат включени също така и други елементи. Този по-различен български, обществен модел ще се отличава с по-голяма хуманност, равенство, грижа за ближния, духовност и ще даде един по-висш смисъл за нас българите като етнос. Трябва да сме напълно наясно, че това няма да се извърши за един ден, нито пък ще стане от днес за утре. Става въпрос за голям отрязък от време, но процесът вече е започнал от началото на 2010 и ще набира все по-голяма сила и през 2011.

 • Да очакваме ли рокади на медийната шахматна дъска? Ако отговорът е положителен, от какво естество ще са те?

В края на миналата година, когато правих прогнозата за 2010 написах, че в астрологическата карта на българския етнос започва нов негативен аспект (квадратура), между Меркурий и Сатурн. Тази прогноза беше публикувана в няколко медии и е качена на страницата ми в Интернет. Този аспект има отношение към средствата за масова информация, тъй като планетата Меркурий управлява медиите. Въпросният аспект започна през февруари 2010, беше най-силен през октомври 2010 и постепенно ще отшуми до юни 2011.

Тогава казах, че под влиянието на тези две планети, медиите в България ще претърпят сериозна реогранизация и промяна. Ключовите думи за Сатурн са организация, ефективност, менеджмент, ограничения, стабилност и контрол. Прогнозирах, че под това влияние, множеството най-различни медии, които съществуваха до тогава в България ще започнат да се канализират и обеденяват, докато накрая бъдат създадени само няколко основни медийни течения. На тези от тях, които оцеляха, беше наложен един доста по-строг контрол от съществуващия догогава. Тогава прогнозирах, че най-вероятно ще бъдат прокарани нови закони за медиите. Виждаме, че всичко това се осъществява. Остава само да видим завършека на този процес до средата, или най-късно до края на следващата година.

Положителното в тази ситуация ще бъде това, че останалите няколко големи медии могат да бъдат много по-ефективно управлявани и да носят много по-добра печалба на издателите си. Негативното се състои в това, че много от малките медии вероятно няма да могат да оцелеят в наложената по този начин силова конкурентна борба. Аспектът между двете планети е силен и отрицателен, което означава, че въпросните събития няма да минат без множество борби и перипетии. Като краен резултат обаче, на пазара ще останат да съществуват в силно ограничено количество само най-силните вестници, списания и телевизии.

Оцелелите ще имат много по-добра материална база и много по-високи професионални стандарти. Цената за това ще бъде известна загуба на възможността за изява и свобода на словото. Този процес се е извършил на запад преди много години и от астрологическата карта на България се вижда, че сега се извършва и у нас.

 • Може ли да се каже, че 2011-та ще е година на природните катаклизми в България? Ако отговорът е положителен, за какви катаклизми става дума?

И без човек да е астролог може да види, че климатът в света не е същият, какъвто е бил преди години. Нарушени са ритмите и цикличността на тяхното повтаряне. Естествено, това е пряк резултат от човешката дейност. За съжаление така са устроени нещата в момента, че каквото и действие да извършваме, ние внасяме своята лепта за замърсяването на околната среда. Проблемът е изключително глобален и всестранен. Основно той е свързан най-вече с пренаселението на земята и с политиката на големите корпорации, които са заслепени в гонитбата си на бързи супер-печалби. За съжаление системата на управление, с която разполагаме в момента измерва действията на тези корпорации с количеството придобити долари, а не с пораженията, които тяхната дейност директно или преносно оставя върху природата. Виждаме, че в последно време тези интернационални магнати даже се опитват успешно да вземат в ръцете си и държавната власт, така че не е трудно да се предскаже накъде вървят нещата.

Тук бих искал да кажа, че аз лично не съм съгласен с практиката на базата на астрологията да се предсказват големи природни катаклизми. В повечето случаи, това води само до ненужна паника и безпокойство всред населението. Предназначението на астрологията не е да предсказва конкретни дати и географски области, където ще станат заметресения или наводнения. Нейното предназначение е съвсем друго. Изобщо астрологията по принцип не бива да се използва за конкретни предсказания. Това е работа на врачките, гадателките и шаманите. Астрологията е призвана да дава познание на човека за себе си и за вселената. На основата на тази наука могат да се дадат указания за това какви са тенденциите в развитието на човека и обществото и каква насока трябва да се следва, ако искаме да се намираме в хармония със себе си и със вселената.

 • През 2011 България ще си поеме ли дъх, ще изплува ли нагоре? Или ще потъва към дъното?

Нека да отговоря на този въпрос с една аналогия. Да си представим един човек, роден с много планети в знака на Козирог и с множество трудни, отрицателни аспекти в картата. Съдбата на този човек е да полага огромни усилия и да се въоръжи с голям запас от търпение преди да постигне успех в живота си. Това не означава, че ще си умре беден. Точно обратното – към края на живота си той най-вероятно би постигнал много по-солидно материално обезпечение и по-високо социално положение, отколкотото някой нехаен Стрелец например, на който постоянно му върви, но разпилява необмислено богатството си наляво-надясно. Сега нека да  си представим, че въпросният Козирог преминава в продължение на няколко години през много успешен период на живота си. Изведнъж по някаква случайност печели известна сума пари от лотарията, наследява някаквъв имот и получава повишение на заплатата си. Въпросният човек не е свикнал с такова благоразположение на съдбата и затова отначало се отнася с подозрение към тези положителни промени. Обаче минават няколко години и той свиква с новия си стандарт на живот. Купува си нова кола, обзавежда се с нови мебели и излиза по-често на ресторант с приятели.

Минава време обаче и благоприятните планетарни аспекти приключват. Тогава изведъж се оказва, че за наследения имот трябва да се плащат високи данъци, мебелите остаряват, колата се поврежда и трябват доста пари за ремонт, а понеже междувременно всички цени са се дигнали, повишената му заплата не му стига за абсолютно нищо. Освен това от работата му възлагат допълнителни отговорности, което е свързано с по-голямата му заплата. Следва ли да кажем в тази ситуация, че човекът затъва и не може да си поеме дъх? Не. По-скоро следва да кажем, че той се е върнал на обичайното за него състояние, което му е било дадено по рождение.

Подобно е и положението с етносите, само че там времето може да е по-разтеглено. Сами разбирате, че за един етнос като българският, който има хилядолетна история, 10-15 години е един изключително кратък период от време. За тези години може да се каже, че въпросният етнос просто си е поел глътка въздух. На примера на астрологичната карта на България от 1996 до края на 2010 беше в сила един изключително благоприятен аспект между планетите Юпитер и Венера. Това бяха 14 години на икономически просперитет и благоденствие. Само, че понеже за един човешки живот 14 години е дълъг период, хората забравиха как реално обстоят нещата с рождената карта на българския етнос.

През това време се роди и израсна цяло едно поколение, което беше възпитано в духа на материалното благоденствие. Сега обаче, поне за следващите няколко години ще трябва да си припомним каква е базисната (рождена) астрологична карта на българския етнос. Там не присъства луд късмет, разточителство и лукс. Там с едри букви е написано прагматизъм, отговорност, икономия, спестовност, практичност и рационалност. Така е било в продължение на векове и така ще бъде и занапред. В рождената карта на България няма положителен аспект между Юпитер и Венера. Това беше само един временен аспект, траещ 14 години. Сега се връщаме към базисното състояние на нещата. Така, че добре е да имаме това в предвид, ако искаме да сме в съзвучие с астрологичното предназначение на етноса, в който сме се родили.

 • Има ли опасност от терористични атаки (за нашата страна и в световен мащаб)? Кои държави са най-заплашени?

Не е нужно човек да е астролог за да може да предскаже, че терористичните атаки ще продължат и през 2011. Нямаме никакво основание да смятаме, че изведнъж те ще бъдат прекратени. От това нямат полза както самите терористи, така и управляващите, които дърпат конците на световната история. Естествено най-заплашени са водещите страни на западна Европа, САЩ и някои азиатски страни. България засега остава извън периметъра на подобни акции. За нас в момента е по-важно да се съсредоточим върху собственото си икономическо и социално развитие, вместо да се притесняваме излишно, че ще се превърнем в централен обект на международния тероризъм.

 • Какво бихте посъветвали българските политици?

Бих ги посъветвал това, което бих посъветвал и всеки един друг политик по света. Има научни методи, които могат да се използват при направляването съдбините на един народ и на една държава. Най-доказаният и ефективният от всички тях е астрологията. В древността нито едно важно решение в държавата не е било вземано без предварителна консултация със движението на звездите. В наши дни решенията на повечето политици са базирани на лични интереси, интересите на определена групировка или партия или са продиктувани от дадени временни, конюнктурни съображения. Би било идеално ако все повече и повече от тях базират личните си решения на основата на общия интерес. А той е показан в картата на етноса!

 • Колко сложни са изчисленията които правите за да надникнете в бъдещето на цели етноси и да определите личната съдба на човека? Може ли всеки един човек поне донякъде да се научи да прави това сам?

В древността заниманията с астрология са били привилегия само на избрани ученици, преминали през многогодишна дълга и трудна подготовка. Голяма част от това познание е било държано в пълна тайна. В наши дни повечето от информацията как се изготвя и тълкува рождена карта е напълно достъпна за всеки. Отделен е въпросът, че не във всяка една човешка душа е заложен стремежът, постоянството и задълбочеността, които са необходими за професионалното овладяване на тази наука. Независимо от това, всеки един човек може да овладее основите на астрологичните изчисления. Тук принципът е подобен на елементарните познания по математика. Не всеки може с лекота да решава сложни диференциални уравнения, но всеки може да се научи да извършва операциите събиране, изваждане, умножение и деление. Особено ако има калкулатор. В наши дни съществуват множество безплатни астрологични компютърни програми, които извършват изчисленията вместо нас. Остава само да се научим как да тълкуваме изчислените астрологични карти.

През май тази година в България излезе от печат книгата ми „Въведение в западната астрология“, с подзаглавие „Разтълкувайте сами хороскопа си“. Този солиден труд, който е написан като самоучител дава възможност на всеки един човек с добро желание, отворено сърце и най-елементарни познания за боравене с компютър да навлезе сам в тази очарователна материя. Ползата от това познание е толкова всеобхватна, че трудно може да се изрази с няколко думи. Благодарение на астрологията човек един вид „проглежда“ и вижда живота си от съвършено друга, космическа гледна точка. Благодарение на това се подобрява всяка една област в живота му – здравето, кариерата, материалното му обезпечение, взаимоотношенията му с партньора, децата, родителите, началниците, както и още много, много други области. Така че ползата е неизмерима. Освен това скоро възнамерявам да започна онлайн обучение по астрология на български език за всички желаещи. Точните дати ще бъдат обявени на страницата ми в интернет.

 • Как с няколко думи бихте обобщили какво очаква България през 2011?

Изобщо ако трябва да обобщим с две думи каква година очаква България през 2011 можем да кажем, че това е година на приключване на нещата. През тази година ще приключат 12 важни астрологични аспекта, но нито един нов важен аспект не води началото си от тази година. Това ще стане по-късно, едва през следващата и през по-следващата година, когато ще сме свидетели на определено икономическо съживяване. Дотогава обаче ни очаква икономически спад и застой на нивото, характерен отпреди 1996. С други думи през 2011 ще приключи благоприятният период на икономически просперитет, характерен за последните 14 години. Налага се затягане на коланите.

През 2011 също така ще приключи противостоянието между управляващите и групировките. Ще бъде завършен процесът на окрупняване на медиите. Правителството ще рафинира много от методите си на работа и ще приключи със силовото налагане. Ще се налеят много средства във изграждането на инфраструктури и ще бъдат завършени много важни проекти в областта на медиите, транспорта и комуникациите. България ще стане пълноправен член на Шенгенското споразумение, най-вероятно през юли 2011. Макар, че през следващите дванадесет месеца като цяло се очертава икономически застой, всички цели и проекти, които предстоят да бъдат завършени през тази година се явяват необходима и обезателна предпоставка за поддема, който ни очаква в по-далечно бъдеще.

Източник: www.lubomir.name/bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

« »

Scroll to top