Месечен хороскоп за Септември 2011 г.

август 29 | , ,

ОВЕН (20 МАРТ – 21 АПРИЛ)
През септември Овните ще направят равносметка на пос­тигнатото. То никак не е малко, вър­вете с гордо вдиг­ната глава. Много хора ви завиждат и през този период отново ще разберете това. Внимавайте със споровете, те могат да вгорчат дните ви, бъдете гъвкави.

Ще се чувствате малко обър­кани. Неочакван проблем ще ви накара да анализирате си­туацията още веднъж и да по­търсите нестандартно решение. Ако се чувствате ощетени или засегнати, не ос­тавяйте нещата просто така, а защитете позициите си. Дебне ви опасност от настинка, може да се обади и хронично заболяване. Заели сте се с ня­колко неща едновременно, това не е най-доброто нещо, което можете да направите. Свършете най-важното, оста­налото ще ви се стори лесна работа.

Професионален съвет ще ви дойде тъкмо на­време. Онези, които се готвят за изпити или други отговорни задачи, ще намерят начин да се възползват от благоприят­ната ситуация. Звездите ще ви помогнат в начинанията. Няма да е лошо да въведете ред в семейните финанси. Раз­ходите ви са по-големи от при­ходите, на това трябва да се сложи край. Вслушайте се в съветите на опитни хора и не се страхувайте от риска.

Като цяло ви очаква един приятен месец, изпълнен с емоции и срещи. Обърнете нужното внимание на партньора си, той се чувства изолиран и си прави погрешни заключения. Пого­ворете с него. Възможни са дребни разногла­сия у дома. Неочаквано посещение ще стане причина да промените плано­вете си. Не всички ваши контакти ви носят спокой­ствие, потърсете си приятно занимание, за да въз­становите душевното си равно­весие. Не се ядосвайте, ако не можете да изпълните в срок всички задачи. Хората около вас оценяват професио­налните ви качества, авторите­тът ви няма да пострада от малко разпускане. Имате нужда от това. На моменти психи­ческото ви състояние ще бъде неустойчиво. Събитие или но­вина ще ви изпълнят със съ­чувствие и желание да помогнете. Не се опитвайте да налагате решения и на члено­вете на своето семейство.

ТЕЛЕЦ (22 АПРИЛ – 21 МАЙ)
Телците ще изпитат лю­бовно щастие. Интимният ви партньор ще бил мил и нежен с вас и ще има повод за това. Дайте си кратка почивка поне за два-три дена. Разходете се, идете на заведение. Романти­ката ще-ви накара да поглед­нете позитивно на живота. Не се захващайте с неща, които считате за неправилни. Имате прагматична мисъл, трябва да я проявите за да се противопоставите на не­коректни хора. Колкото по-бързо се приспособите към променените условия, толкова по-добре за вас. Тел­ците ще пътуват много през септември. Компанията около вас ще бъде разнородна, всеки ще тегли чергата към себе си. Не се поддавайте на манипулации и избягвайте пре­калено рисковани действия.

Хората ще ви търсят по раз­лични въпроси, ще се съобраз­яват с мнението ви. Късметът ще ви съпътства, можете да пуснете тото. Ще изпол­звате скритите си таланти, за да придвижите напред един въ­прос. Не бъдете агресивни или прекалено любопитни, ако срещнете затруднения. Изча­кайте подходящия момент, за да завъртите отново колелото. Сега е времето да намерите добри съюзници. Очакват ви материални придобивки. Опи­тайте се да намерите подход към по-възрастни хора, които не са съгласни с методите ви на действие. Дребни разногла­сия в дома ще ви развалят настрое­нието. Възможно е неочаквано посе­щение, което пък ще промени плано­вете ви за следва­щите дни.

Всяка ваша небрежност ще се отрази лошо на резултатите от про­дължителна работа. Мобилизи­райте волята си още малко, наближават крайни срокове, които трябва да спазите. През по-голямата част от месеца ще бъдете в добра форма. Сега е моментът да отхвърлите физическа работа, да помог­нете на по-възрастни хора. В никакъв случай не трябва да проявявате деспотичния си ха­рактер, това ще ви скара за дълго време с хора, на които държите. Неочаквано за самите вас ще се окажете в изключително благоприятна си­туация. Няма да имате време за колебания, смело и реши­телно ще се хвърлите в новите предизвикателства.

БЛИЗНАЦИ (22 МАЙ – 22 ЮНИ)
През септември начина­нията на Близна­ците ще бъдат разнообразни. Към празничното наст­роение ще се до­бави и изненадата от някакъв факт. Опитайте се да преглътнете своята гордост. Няма защо да съжалявате за пропусна­тите възможности. Не е лошо да обърнете внимание и на своята физика. Занемарили сте се, подновете своя гарде­роб, заемете се с някакъв спорт. Бъдете оптимисти, из­лишно е да мислите само за несвършените неща. В първите дни на месеца Близнаците ще осъществят важна среща. Публичните изяви на част от зодията ще бъдат успешни. Доверявайте се повече на своите инстинкти, интуицията в през тези дни ще бъде силна.

Професио­налната ви реализация ще за­виси от решението на други хора. Не можете да им повли­яете, затова не се и опитвайте. Звездите ще ви дадат шанс след месец или два. Не се пре­поръчва да завеждате иму­ществени дела през този период. Мъжете от зо­дията през настоящия месец ще изживеят щастливи мигове в компанията на своето семейство. Там ще намерите топлината, която ви е липс­вала. Жените също ще се пос­ветят на грижи за семейството и дома. Ще получите добри финансови новини. Оптимистичната нагласа ще ви помогне да се възползвате от създалата се ситуация. Една ваша мечта ще се осъществи.

Към средата на септември не се претоварвайте, имате нужда от почивка. Хората около вас имат различни идеи и ще се опи­тат да ви привле­кат за съюзник. Направете така, че да няма обидени. Най-веро­ятно ще има моменти, когато всичко ще ви дразни. Вместо да си създавате допъл­нителни проблеми, направете онова, което е важно за вас, колкото и неблагодарна да ви се струва работата. Подлагате на изпитание интимната си връзка с прекомерна ревност или изисквания, на които мал­цина могат да отговорят. Бъдете максимално дискретни в контактите с окол­ните. Тайните на другите хора не са всеобща консумация. Може да изпаднете в дели­катна ситуация, ако не си дър­жите езика зад зъбите.
В третата декада предстои да получите пари, но има опасност да ги похарчите много бързо. Ентусиазъм няма да ви липсва, ще се опитате да направите нещо смело и нес­тандартно. Мислете разумно, не надценявайте силите си. Нещата може и да не вървят гладко, но това не трябва да ви разстройва. Ще се справите с всичко, което сте поели като ангажимент. На тото и лотария не разчитайте, не харчете парите си за измамни неща.

РАК (23 ЮНИ – 22 ЮЛИ)
Началото на есента за вас може да се охарактеризира по следния начин: през тръни към звездите. Ще има напрегнати моменти, като например в работата ви, но вие ще успеете да ги преодолеете, и то с изгода за себе си.
Последната седмица не предразполага към пренапрежение, все едно, нищо раз­умно няма да можете да решите, само на­празно ще изхабите силите си. И не поз­волявайте на обкръжението си да се въз­ползва и да използва добротата ви. Сега е Още в началото на месеца Раците ще решат един спор, ще се про­явят добре като посредници във всяка една дей­ност. Умението ви да внасяте спокой­ствие ще се прояви по най-добрия начин. Вие обаче ще се натоварите с чуждите проблеми и това ще остане няколко дни. Настрое­нието ви ще бъде променливо. Очаква ви приятна изне­нада от човек, когото отдавна не сте виждали. Не се хвър­ляйте с главата напред в рис­ковани задачи и проекти. Мислете разумно, не подценя­вайте информацията, която ви дават за възможни опасности. Като цяло септември обещава да е спокоен период. Съзнавате, че сте накрая на важен проект, след който ще си починете известно време. Не живейте с илюзии, мечтаната почивка не е толкова близо. Имате още много работа.

Сега е моментът Раците ще навлязат в нов етап от живота си. Най-важното е да разберете какво искате да постигнете, направите ли го пътят сам ще се начертае. То­гава ще трябва просто да вър­вите по него. Не се притеснявайте за дреболии. Чуждите проблеми не трябва да ви натъжават толкова, хо­рата обичат да преувеличават значението на някои факти. Анализирайте ситуацията и ще видите, че е така. Малко математика няма да ви е излишна. Направете си сметката добре, за да не се окажете на червено. Прекомерното ви харчене ще стане повод за критики и коментари. Опитайте се да за­делите малък ре­зерв. Ще бъдете склонни да отложите някои за­дачи за друг път. Мързелът ще ви налегне, но това ще ви затрудни само за няколко дни, а после ще се из­правите пред сериозно предиз­викателство.
Никой друг освен вас няма да ви свърши работата. Затова оставете удоволствията и за­претнете ръкави. Чуждият при­мер може да ви подведе, нещата не са такива каквито изглеждат. През повечето време ще бъдете отнесени и мълчаливи. Хората около вас ще се чудят как да ви извадят от това състояние. На любимия човек едва ли можете да разчитате, той си има свои проблеми и няма да му остане време за вас. Вашето любопитство ще ви отведе на непознато място. Възможни са всякакви изненади. Онези, които рабо­тят с пари трябва много да вни­мават, пазете се от кражби и измами.
В средата на месеца дребна наглед случка ще се окаже много важна за краткосрочните ви планове. Скоро ще осъзнаете значението на някои факти и хора. Засилената проницателност ще бъде по-характерна за жените от зодията. Колкото и да се опит­вате да отлагате един въпрос, обстоятелствата ще ви прину­дят да се заемете с конкретни действия. Посъветвайте се с роднини ако нещо не ви е ясно. Запазете спокойствие, всичко ще бъде наред. Не е изключено да пътувате. Запасете се с търпение, може да се наложи дълго да чакате.

ЛЪВ (23 ЮЛИ – 22 АВГУСТ)
В началото на есента предста­вителите на тази зодия ще изживеят романтичен мо­мент. Настрое­нието ви ще бъде добро, една тайна ви изпълва с жела­ние да намерите хора, с които да я споделите, но в момента няма надеждни. Запа­зете още малко търпение, скоро ще се видите с добър приятел. Ще направите много добро впечатление със своята интелигентност и чувството си за хумор. Време е да осъществите една своя мечта, обстановката е благо­приятна да покажете талан­тите си. Лъвовете не трябва да дават конкретни обещания, защото нямат дос­татъчно информация по инте­ресуващите ги въпроси. Прекалено прибързаните дей­ствия могат да ви причинят само вреда. Един проблем ще остане, въпреки перфектно свършената ра­бота. Възможно е някой от познатите ви да се възползва от ситуацията по-добре от вас и да ви отнеме удоволствието от една придобивка. Поглед­нете на нещата философски.

След първата десетдневка на септември ще навлезете в период на динамични промени. Много неща в живота ви ще се про­менят, личните ви връзки и от­ношения ще претърпят положително развитие. Не е изключено някои да се обвър­жат с брак. Погледнете по-сериозно на образовател­ните задачи. Предстоят ви из­пити и нови предизвикател­ства. Покажете ниво, за да бъдете горди със себе си. Силата на вашата личност ще се прояви в умението да се абстрахирате от проблемите и да погледнете на жи­вота по-ведро. Партньорът ви ще покаже, че е готов да ви последва в посоката, в която сте поели. По-голямата част от месеца ще бъде отредена за любов и взаимни изненади. Чудесно ще се справите с всяка мисия, която ви възло­жат.

Ще заразите всички около себе си с чар и оптимизъм. Лъвовете трябва да се опитат да намерят верния тон във взаимоотношенията. Не го ли направите, ще настъпи охлаждане в чувствата ви за дълго време. Позволете на своята фантазия да работи, не позволявайте околните да ви ограничават в това отноше­ние. Ще промените нещо дребно в тактиката си и това ще се окаже полезно в дългосрочен план. Във вас ще се разгорят сексуални жела­ния, не са изключени слу­чайни връзки. Бъдете нащрек, около вас се вършат неща, които могат да ви навредят. Време е да конкретизирате за­дачите на всеки и да изисквате отговорност, независимо дали става дума за подчинените ви или за членовете на вашето семейство. Навлизате във важен от професионална гледна точка период.

ДЕВА (23 АВГУСТ – 21 СЕПТЕМВРИ)
През септември ще трябва да избягвате авантю­рите, те могат да ви създадат неприятности. Разочаро­вани сте от поведението на някои хора, но не трябва да го показ­вате преди да сте уточнили страте­гията си. И вие не знаете какво искате, време е да вземете окончателно решение и да вър­вите по пътя без да се отклоня­вате. Като цяло атмосферата около вас ще бъде ведра. Девите ще потърсят публични изяви и среща с приятели, за да споде­лят какво им се е случило. Ин­тересни отношения имате със своите шефове, зачитайте дос­тойнството им и не говорете из­лишно ако искате да сте добре. Заради лични ангажименти не се отклонявайте от преките си задачи. Голяма е вероятността личните ви пла­нове да се осъществят. Очак­вайте положителни промени, които до края на месеца ще станат факт.
В семейството ще се получи единомислие по ос­новните въпроси. Не на­рушавайте установени правила. Погледнете на своята дейност в дългосрочен план и ще разберете къде допускате грешка. Семейните разправии много ви пречат, вие също имате вина за тях. Же­ните от зодията ще докажат професионалните си качества по един оригинален начин. Ра­бота, която никой не иска да поеме за вас ще бъде удоволствие. Възможно е един човек ще ви отегчи с дърдоренето си. Не мо­жете да направите онова, което ви се иска, затова не се и опитвайте. Ключовата дума е „реализъм“.

В средата на месеца някой ще ви поиска пари назаем. Ако това ви затруднява, аргументирано обяснете отказа си. Поставили сте си цели, които можете да осъществите ако живеете по-икономично. Наложете фи­нансова дисциплина и у дома. В повечето случаи добрата дума ще свърши чудеса. Не се скъпете на комплименти, особено към по-възрастни хора. Пазете си гърлото и кръста, възможни са болки. Не омаловажа­вайте събитията, това, което се е случило ще се отрази до го­ляма степен и на вас. Сега е моментът да започнете дейност, от която ще спечелите допъл­нителни средства. Нуждаете се от тях заради неотложен раз­ход.

Околните може да не са съгласни с решенията ви, но това не трябва да поражда конфликти. Зачитайте разли­чията, не бъдете консерва­тивни. Разхождайте се по-често сред природата, тя ви зарежда с много сили. На плещите ви ще легнат различни отговорности и задачи. Можете да се справите и сами, не разчитайте много на случайни хора. Някакъв спор ще ви накара да промените плановете си за края на месеца, но впоследствие духовете ще се успокоят.

ВЕЗНИ (22 СЕПТЕМВРИ – 22 ОКТОМВРИ)
В началото на месеца може да чуете нещо, което няма да ви хареса. Не задълбавайте проблемите, те ще се решат, ако не търсите виновни и не натоварвате хо­рата около вас. Опи­тайте се да погледнете по-фи­лософски на въпросите, скоро всичко ще се оправи. След това лич­ните ви дела ще вземат пред­нина. Голяма част от времето ви ще мине неусетно, в работата ще се включат и други членове на вашето семейство. Един човек се опитва да ви направ­лява, а това едва ли ще ви бъде приятно. Не са изключени дребни разногласия. Доста нерви ще ви донесат фи­нансовите или имуществени дела. Ако боравите с документи, бъдете нащрек. Първите дни на септември крият изне­нади от всякакъв характер. Но после късметът ще ви се усмихне. Направили сте добро впечатле­ние, на когото трябва и сега мо­жете да се отпуснете.
Творците от зодията ще покажат таланта си пред избрана публика. Ако имате някакви претенции към партньора си, сега е момен­тът да му кажете. Важно е в да съумеете да въведете ред в живота и делата си, не оставяйте нищо на самотек. В някои моменти вашата мнителност може да ви попречи. Не са изключени разногласия по въ­проси, които касаят материални въпроси. Бъдете търпеливи, ще спечелите време и възможност да наложите позициите си много скоро. Част от Везните може да се включат в езиков или компютърен курс. Ще жънете успехи и у дома, и на работното място. Ва­шата самоувереност расте, знаете, че можете да се спра­вите с всичко. Не се съмнявайте в чувствата на един човек, той няма да ви подведе.

В средата на месеца ви предстои да направите избор. Ще се изправите пред новости, които не сте очаквали и ви е трудно да оцените обективно. Среща със стар приятел не само ще ви помогне в това отноше­ние, но и ще ви разведри. Жените от зодията ще започнат работа над нов проект. Имате шанс да спечелите много пари. Пътуванията ще ви се отразят добре. Човек от зодия Телец или Дева ще се опита да ви върне към реалността. Имате нужда от това.
Ще сте осенени от нестандар­тни идеи може да попаднете в деликатна ситуация. Не трябва да си изпускате нервите, ще стане по-лошо. Семейството е важно за вас, а намесата ви трябва да бъде навреме и на място. Много енергично и решително ще се справите със дребните затруднения. С това ще заразите и други хора, които нямат вашите качества. Очаро­ванието ви ще расте с всеки из­минал ден, личност от противоположния пол ще ви раз­крие чувствата си още в началото на септември.

СКОРПИОН (23 ОКТОМВРИ – 21 НОЕМВРИ)
Покрай личните си дела ще свършите и малко служебна работа. Делови проект ще ви до­несе добри при­ходи. Опитвайте се да гледате на нещата в перспек­тива и да излезете от хаоса на обърканите си мисли. Планирайте задачите една след друга. Клю­човата дума през септември е „търпение“. Импулсивните действия ще навредят на Скорпионите. Об­лаците над вас скоро ще се разсеят и ще видите посоката, в която трябва да вървите. Добро съдружие можете да направите с човек от зодия Лъв или Стрелец. Ще имате редица изкушения в ин­тимната сфера. Неангажира­ните ще сложат точка на свободата си, макар че не виждате голямо бъдеще в но­вата връзка. С течение на времето всичко това ще се промени.
Вашата об­щителност ще ви помогне да се справите с една сложна за­дача. Образователен или кул­турен проект ще ви изведе на по-предни позиции. Хората ще оценят отново качествата ви и ще ви гласуват голямо дове­рие. През целия месец ще имате голям късмет. Периодът е благоприятен за сключване на сделки и самоусъвършенстване. Не раз­читайте много на своята интуиция, мислете разумно и аналитично. Теле­фонно обаждане ще ви развълнува и накара да напра­вите нещо различно и щуро. Някои ще потърсят среща с харесван човек, ще проявят щед­рост и благо­родство. Очертава се пътуване. Не е изключено да вземете важно за живота си ре­шение. Може да се разделите с един човек или да в нова връзка. Въз­можни са сблъсъци с най-близките по този повод. Здравословното ви състояние не е много стабилно, време е да се погрижите за него.

В средата на месеца новините няма да са много добри, но с малко повече из­обретателност ще се справите с положението. Обадете се на близък човек и поговорете от­кровено по проблемите, ще ви олекне. Избягвайте да подписвайте договори, не поемайте важни ангажименти. Изчис­тете от съзнанието си дребо­лиите, мислете за важните въпроси, които очакват реше­ние. Изправени сте пред раз­лични предизвикателства, но нещо ви пречи да се впуснете сериозно в тях. Ще трябва да погледнете по-фи­лософски на проблемите. Имайте предвид, че хората не са в по-добра ситуация от вас. Бъдещето ще ви поднесе една много приятна изненада.

СТРЕЛЕЦ (22 НОЕМВРИ – 21 ДЕКЕМВРИ)
През първият есенен месец можете напълно да разчи­тате на хората около вас. Стига да ги помолите за помощ и те ще се отзоват веднага. Ситуацията около вас е интересна и ще става още по-интересна, вашата персона ще се превърне в цен­тър на внимание. Това не трябва да ви превръща в ти­рани. Не е изключено да пътувате на кратко разстояние. Вие сте инициативни личности и това ще се прояви с пълна сила през септември. Уважението на хо­рата ще нарасне, може да по­следват интересни предложения. Късметът ви ще бъде изразителен. Не е трудно да постигнете желаното, с малко усилия от ваша страна всичко ще бъде възможно. Опи­тайте се да придвижите делови въпрос, именно сега ще имате условията за това.

Съби­тията ще се развият динамично и ще увлекат и вас, и близките ви в нови дейности и проекти. Можете да спечелите пари от интересна инициатива. Не се страхувайте от риска, смелите печелят. Трябва да бъ­дете внимателни към чуждите предложения. Сред тях има много добри, но има и такива, които ще ви навредят. Опитайте се да отсеете същественото от измамното. Ще се наложи да се опа­зите от голяма неприятност. Звездите ще изострят шестото ви чувство, от някои хора сами ще избягате или ще се откажете от първоначалните си намере­ния. Прагматичност е ключо­вата дума за този педиод, емоциите само ще ви попречат. Творците от зо­дията ще намерят ново вдъхновение. Навлизате в благо­датен, ползотворен период. Ще ви върви в много неща, включително и в любовта. Само­тните представите на тази зодия ще срещнат очарова­телна личност, а чувствата ще се окажат взаимни.

Звез­дите ще ви изпратят прилив на енергия. Отхвърлите ли физи­ческата работа, която имате, ще си създадете прекрасни ус­ловия за умствени занимания. Предстои ви важен изпит, но вие ще се справите добре. Част от Стрелците ще решат, че е време за радикални действия. Някои може да се об­вържат с брак или да заминат на дълъг път. Мисълта за по­вече пари няма да ви напусне през по-голямата част от септември. Не пре­увеличавайте своите отговор­ности и заетост, с всичко можете да се справите, стига да сте рационални. Сами си съз­давате един проблем, помис­лете още веднъж и ще видите грешката си.

Амбициите на Стрел­ците ще бъдат насочени в дело­вата сфера. Лесно и бързо можете да се справите с конку­ренцията си. Вашата пробивност и воля ще ви отворят всички врати. Бъдете диплома­тични със своите шефове, ако очаквате подкрепа от тях.

КОЗИРОГ (22 ДЕКЕМВРИ – 20 ЯНУАРИ)
В началото на месеца семеен ангажимент може да осуети едно ваше желание. Не позволявайте това да развали наст­роението ви. Ще имате и други въз­можности да го реа­лизирате, даже още по-добри. Запазете търпение и се опитайте да се поучите от една своя грешка. Като цяло звездите ще бъдат на ваша страна. Не е изключено да тръгнете на път, за да се ви­дите със стар приятел. През този месец ще чуете нещо много интересно и поучително и ще проявите голямо благородство. Ако разчитате само на късмета си, може да се разоча­ровате. Подгответе се да поло­жите много усилия и постоянство в преследването на целта. Нищо няма да е тол­кова лесно, колкото изглежда. Козирозите не трябва да пренебрегват задължения, които са поели или дадени обе­щания. Оставете всичко друго и се заемете с това, за да изчис­тите пътя си за наистина важ­ните дела.

Към средата на периода ще ви отвори благоприятна възможност да покажете истинските си ка­чества и таланти. Това, което за другите е невъзможно за вас ще бъде напълно постижимо. Не отлагайте планирано пътуване.

Ще получите нещо много ценно и с добра перспек­тива. Хората, които ви обичат ще засвидетелстват своето уважение към вас. Това ще се окаже важно за проектите, с които сте се заели. Ду­ховните неща ще се върнат в живота на Козиро­зите. Ежедневието и проблемите не могат да убият онова, което ви прави истинска личност. Най-хуба­вото е, че имате съ­мишленици и заедно ще изпи­тате голямо удо­волствие. Изненадващо посещение на стар приятел ще ви разтовари. Финансовите ви възможности не са големи, но вие ще измислите начин да съ­четаете нещата по най-добрия начин. Насочете усилията си само в една посока, в противен случай ще се ядосвате заради разпиляната си енергия. Заетите с бизнес няма да имат никакво свободно време. За­почнали сте неща, от които за­виси съдбата на мнозина. Продължавайте в същия дух, но се опитайте да бъдете спра­ведливи и обективни.

През септември ще се чувствате много добре. Фактът, че се справяте с най-важните си задачи ви изпълва със сила и решителност да про­дължите напред. Този оптими­зъм трябва да бъде запазен, каквото и да се случи в живота ви. Козирозите трябва да се опитат да бъдат по-от­стъпчиви. Не приемайте похва­лите отправени към вас като ласкателство, хората наистина оценяват качествата ви. Един човек може да се окаже много полезен за делото, с което сте се заели. Не се очакват изненади, ако сами не си създа­дете такива. Оставете зада­чите, които не са присъщи за вас, има друго, което не търпи отлагане. Стремежът ви да хар­монизирате интимния си живот е на път да се осъществи.

ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ – 20 ФЕВРУАРИ)
През септември звездните характеристики ще бъдат положи­телни. По най-доб­рия начин ще реализирате една своя идея и по този начин ще ви се от­вори апетит за още нещо. В края на месеца ще бъдете сред добри приятели, но не прекалявате нито с храната, нито с алкохола. През този месец Водо­леите ще внесат ред в делата си. Плановете ви ще станат част от живота на хората, които ви обичат. Заедно ще постиг­нете още по-добри резултати. През първите дни не започвайте нови неща преди да сте завършили старите. Мерете приказките си, има опасност да засегнете някои хора с дребнави забе­лежки. Изчакайте подходящия момент за действие. Очертава се нова любов, която ще се превърне в нещо съдбовно за Водолеите. Опитайте се да не давате го­леми обещания.

Ще вло­жите средства в перспективно начинание. Интелектуалната ви форма ще впечатли хора, които могат да ви помогнат да реали­зирате целите си. Не бъдете самонадеяни. Ще имате късмет във всички начинания, свързани с бизнес, търговия, реклама. В сърдечните дела ще бъдете на гребена на вълната. Използвайте пълноценно пред­оставената свобода и не ис­кайте невъзможни неща. Ситуацията ще изисква нестан­дартен подход. Не се опитвайте да играете както досега. Колек­тивните действия ще доведат до ус­пешно решаване на най-трудния про­блем. Ако посто­янно ограничавате партньора си, ще го загубите. Здравето ви ще бъде сравнително стабилно, но не­приятна среща ще помрачи настроението ви. Вместо да кроите планове как да изпрева­рите конкуренцията си, помис­лете вие самите от какво се нуждаете. Дребните битки не са най-доброто, което можете да направите в този момент. Една оферта може да се окаже много изгодна. Условията са благоприятни, не се разсей­вайте защото другите няма да чакат. Ако чувствате, че енер­гията ви не е достатъчна, помо­лете за помощ любимия човек.

През септември Водолеите ще похарчат доста пари. Не изпадайте в крайности, придържайте се към установените правила и собст­вените си възможности. Необ­вързаните от зодията ще се „радват“ на живота. Творческият ви заряд ще бъде висок. Месецът е подходящ за срещи и самоусъвършенстване. От всеки човек можете да научите нещо ново, стига да имате очи и сърце за това. Не съжалявайте за „загу­беното“ време, прекарано с добри приятели, то не е загу­бено. Водолеите ще експериментират. Това не е много полезно. По-добре пре­ценете още веднъж обстоятел­ствата и съобразете действията си с тях. Литера­турните опити на Водолеите ще впечатлят много хора, включително и меценати. Дори да сте уязвени, не го показвайте. Ако водите важни преговори, се постарайте да изглеждате уверени в себе си. Бързо ще навлезете във водо­въртежа на събитията, не се надявайте да ви остане сво­бодно време за лични удовол­ствия.

РИБИ (21 ФЕВРУАРИ -19 МАРТ)
През септември едва ли ще си осигурите не­обходимата по­чивка. Около вас ще бъде шумно и весело, но това ще ви умори още по­вече. Отговорнос­тите ви са много, опитайте се да ги разпределите между членовете на семейството си справедливо. Една среща или разговор по те­лефона ще предизвика ностал­гични спомени в Рибите. Не съжалявайте за минали неща, гледайте в настоящето. Месецът е благоприятен за печелене на пари, възползвайте се от шанса, който ви дават звездите. Такъв скоро няма да имате. По­търсете съмишленици. Главата ви ще се роди ориги­нална идея, която много скоро ще завладее и хората около вас. Вашият партньор ще бъде съгласен с всяко ваше реше­ние, но бъдете деликатни и тър­пеливи към дребните му слабости. Рибите трябва да внимават повече на работ­ното си място. Грешките през септември трябва да бъдат изключени. Отложете важните преговори, не разполагате с нужната информация и може да вземете грешно решение.

Успешно ще приключите един проект. Резултатите ще ви сти­мулират да продължите със същия хъс и другите си задачи. Виждате ясно посоката, в която трябва да вървите и хората, на които можете да разчитате. Ще се наложи да се борите с непредвидени трудности. Не обвинявайте себе си, те са плод на лоши об­стоятелства, а не на ваши грешки. Отпуснете се и пре­карайте празника както е редно. По-младите пред­ставители на зодията ще имат романтично прежи­вяване. Стара любов може да се възроди от­ново. Не са изключени и финан­сови постъпления, които едва ли ще се задържат дълго в джоба ви поради нововъзникнали обстоятелства. Ще откриете начин да промените живота си, но не трябва да ча­кате дълго преди да се заемете с конкретни действия. Поста­вете си срок за всяко нещо и се опитайте да го спазвате. Не рискувайте прекалено много с парите си, както и с парите на другите. Внимавайте също така с флиртовете, някои могат да се окажат опасни. Добре е Рибите трябва да намерят занимание, което да ги разтоварва от пси­хическото напрежение. В проти­вен случай има опасност да прегреете и да си го изкарате на своите близки.

Към средата на месеца ще бъдете загри­жени за състоянието на близък човек. Потърсете повече ин­формация, преди да направите нещо конкретно. Следете де­тайлите, не изпускайте нищо от поглед. Дипломацията ще се окаже успешна стратегия за днешния ден. Непредвидени обстоятелства ще ви върнат в началото на един въ­прос. Отново ще трябва да по­ложите усилия, за да компенсирате свой пропуск. Не е нужно да говорите прекалено много за лични неща със своите колеги, това ще се обърне срещу вас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

« »

Scroll to top